Βιβλιογραφία για το ιερό Ερμή και Αφροδίτης

Βιβλιογραφία για το ιερό Ερμή και Αφροδίτης

Ανασκαφικές εκθέσεις

 A. Lebessi, ΠAE (1972) 193-203, πίν.177-194.

A. Lebessi, ΠAE (1973) 188-199, πίν. 185-207.

A. Lebessi, ΠAE (1974) 222-227, πίν. 160-169.

A. Lebessi, ΠAE (1975) 322-329, πίν.249-260.

A. Lebessi, ΠAE (1976) 400-407, πίν. 221-226.

A. Lebessi, ΠAE (1977) 403-418, πίν. 214-220.

A. Lebessi, ΠAE (1981) 380-396, πίν. 256-259.

A. Lebessi, ΠAE (1983) 348-366, πίν. 235-247.

A. Lebessi, ΠAE (1984) 440-463, πίν. 221-234.

A. Lebessi, ΠAE (1985) 263-285, πίν. 127-137.

A. Lebessi, ΠAE (1987) 269-289, πίν. 191-198.

A. Lebessi, ΠAE (1988) 244-263, πίν. 167-177.

A. Lebessi, ΠAE (1989) 296-303, πίν. 215-225.

A. Lebessi, ΠAE (1990) 300-308, πίν. 188-194.

A. Lebessi, ΠAE (1991) 306-330, πίν. 201-212.

A. Lebessi, ΠAE (1992) 211-220, πίν. 86-103.

A. Lebessi, ΠAE (1993) 209-230, πίν. 127-142.

A. Lebessi, ΠAE (1994) 239-244, πίν. 142-151.

A. Lebessi, ΠAE (1995) 245-260, πίν. 108-119.

A. Lebessi, ΠAE (1996) 303-317, πίν. 144-150.

A. Lebessi, ΠAE (1997) 191-209, πίν. 110-122.

A. Lebessi, ΠAE (2000) 181-191, πίν. 127-133.

A. Lebessi, ΠAE (2002) 107-121, πιν. 78-90.

A. Lebessi, ΠΑΕ (2003) 79-97, πιν. 49-58.

Μονογραφίες

Α. Lebessi , Tο ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Bιάννου, IΙ. Xάλκινα κρητικa τορεύματα (1985).

W. Schurmann, Das Heiligtum des Hermes und der Aphrodite in Syme Viannou, II. Die Tierstatuetten aus Metall (1996).

Α. Lebessi, Tα ιερά του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Bιάννου, III. Tα χάλκινα ανθρωπόμορφα ειδώλια (2002).

P. Muhly, The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou IV. Animal Images of Clay, Library of the Archaeological Society at Athens 256 (Athens 2008).

Αρθρα

Α. Kanta, Cult, Continuity and the Evidence of Pottery at the Sanctuary of Syme Viannou, Crete, in: D. Musti et al. (eds), La transizione dal Miceneo all' Alto Archaismo - Dal palazzo alla citta (1991) 479-505, figs 1-45.

Χ. Κριτζάς, Nέα επιγραφικά στοιχεία για την ετυμολογία του Λασυθίου, σε: Πεπραγμένα H' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου (εκδ. Eταιρία Kρητικών Iστορικών Mελετών 2000) 81-97, εικ. 1.

Α. Lebessi and Ρ. Muhly, The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme, Crete, National Geographic, Research 3 (1987) 102-113, figs 1-14.

Α. Lebessi and Ρ. Muhly, Aspects of Minoan Cult. Sacred Enclosures. The Evidence from the Sanctuary (Crete), AA (1990) 315-336, figs 125.

Α. Lebessi,  Ρ. Muhly and J.P. Olivier, An Inscription in the Hieroglyphic Script from the Syme Sanctuary, Crete (SY Hf 01), Kadmos 34 (1995) 63-67, figs 1-7, pl. 1.

Α. Lebessi and S.D. Reese, Recent and Fossil Shells from the Sanctuary of Hermes and Aphrodite, Syme Viannou, Crete, AE (1986) 183-188.

P. Muhly - Metaxa, Linear A Inscriptions from the Syme Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Kato Syme, Kadmos 23 (1984) 124-135 figs 1-2, pls 1-4.

G. Papasavvas, P. Muhly and A. Lebessi, Weapons for Men and Gods: Three Knossian Swords from the Syme Sanctuary, in: P.P. Betancourt et al. (eds.), MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as he Enters his 65th Year (1999) 641-650, pls 137-140.

A. Lebessi, The Erotic Goddess of the Syme Sanctuary, Crete, AJA 113 (2009) 521-545.